Miljøfyrtårn-status til tre verksemder og eitt arrangement: – Fleire er på gang

Sæbø Camping og to andre verksemder er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det same er eitt av dei årlege arrangementa i Eidfjord.