Dette prosjektet vil kosta 250 millionar, men kan løyse klimautfordringar for viktige næringar i Ullensvang kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Om nokre år kan husdyrgjødsel, restar frå saft og siderproduksjon, avfall frå fiskeoppdrett og avløp brukast til å produsere biogass tilsvarande 6 millionar liter diesel i Hardanger.