Mikkelparken rennes ned av familier

15-årsjubileet ble satt på vent og hele parkdriften var usikker. Nå strømmer familiene til.