Mikkelparken har sett ny opningsdato, men ventar på fleire viktige avklaringar

Mikkelparken skulle hatt første opningsdag 16. mai. Det skjer ikkje. Men no er alle dei faste tilsette tilbake i arbeid og målet er å opna når skulane tek ferie.