(Haugesunds Avis)

Bevæpningen er for å trygge større folkeansamlinger i tilknytning til den islamske høytiden Id al-adha og markeringer og arrangementer i anledning at det er ti år siden terrorangrepene 22. juli 2011, ifølge politiet.

− Markeringene vil foregå spredt over hele landet, og det er besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap disse dagene, sier seksjonsleder Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en pressemelding.

Det er ingen konkret trussel som er bakgrunn for bevæpningen. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer terrortrusselen i Norge fremdeles som «moderat».