LØNNSOPPGJØR: Ansatte fordelt på rundt 750 bedrifter i bransjer som hotell, bryggeri og transport vil gå ut i streik mandag morgen, om NHO ikke blir enige med arbeidstakerorganisasjonene LO og YS.

Det er første gang siden 2013 at det mekles i et mellomoppgjør. Nå er det opp til riksmekler Mats Wilhelm Ruland å finne kompromisset, som fører til at man unngår den første streiken i et mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

I så fall vil 23.000 LO-medlemmer og 1.600 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter gå ut i streik mandag klokka 6.

Ordknappe

14. mars var det brudd i forhandlingene, onsdag ble det klart at den frivillige meklingen mellom LO og NHO ikke førte fram.

I forkant av meklingen lørdag og søndag har partene sagt at de er forberedt på lange dragkamper.

Ved 18-tiden søndag forlot partene forhandlingsbordet for en to timers pause. På vei ut av riksmeklerens lokaler var de ordknappe om det nærmer seg en løsning, eller om forhandlingene vil fortsette langt utover natten.

Lavlønnstillegg er hard nøtt

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene bare forhandler om lønn.

Lønnsoppgjøret i privat sektor danner rammen for de kommende oppgjørene utover våren, og vil påvirke lønnsveksten for de fleste nordmenn.

Partene har begge håp om en løsning. Men da det ble brudd i forhandlingene 14. mars, slo NHO-sjef Ole Erik Almlid fast at LOs lønnskrav er for høye.

Den nøyaktige størrelsen på lønnskravet er ikke kjent. Det som er kjent er at arbeidstakerne vil ha reallønnsvekst etter å ha bidratt med moderate lønnsoppgjør de siste årene, samt et ekstra løft for lavtlønte, som de mener har blitt hengende etter.

Ifølge FriFagbevegelse er sentrale lavlønnstillegg et av de største stridstemaene, og kan bli en hard nøtt å knekke for partene.

Kan bli storstreik

Arbeidsgiverne ser på sin side med bekymring mot det internasjonale markedet, og mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

Sistnevnte mener NHO det er mulig å kombinere med reallønnsvekst. Partene strides om hvor stor denne veksten skal være.

Blir ikke partene enige er det LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en LO-oversikt.

Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er tatt ut i første streikeuttak.