Meir frivillig skogvern i Ullensvang og Vestland

Fylkesmannen i Vestland har meldt oppstart av frivillig skogvern av åtte område i fylket. Eitt er ei utviding av Gulbergknotten i Ullensvang.