Meinte val av fjellstyre var brot på kongeleg resolusjon. No har Fylkesmannen avgjort saka

Per Helge Sekse, Jørund Kvestad og Jan Asbjørn Utne (alle Sp) fremja krav om lovlegheitskontroll, etter at kommunestyret i Ullensvang i januar valde eit fjellstyre med fem medlemmer for Ullensvang statsallmenning. Dei får ikkje medhald av Fylkesmannen.