I sommar har vi lese mange ytringar om kor store problem denne trafikken medfører og «alle» er samde om at no er det nok!

Av

Også denne sommaren har trafikkvolumet på Rv 13 i Hardanger medført ei rekkje uhaldbare situasjonar med kork, kaos og store forseinkingar for trafikantane. Rv 13 er ikkje berre ein turistveg, men også hovudveg, pendlarveg og skuleveg for svært mange fastbuande i regionen.