De unge må få vite mer om hva de kan tilbys i arbeidslivet

Av

Enten har kommunen for lave ambisjoner, eller så har ikke næringsaktørene klart å formidle et tydelig nok budskap.