Nye Eidfjord kan utleggjast som nye Eidfjord fortettings-, raserings- og parkeringsparti

Av