Nedskyting av ville dyr i jakten på og i kampen mot et smittestoff som de ikke kan finne, må stoppe

Av