Vil samfunnet tilretteleggja seg til fant?

Av

Det er ingen menneskerett å erobra kvart eit fjell, og difor bør heller ikkje nedsett funksjon- eller at turistmengda i busslastane har dårleg tid og ueigna fottøy for å oppleva toppen, vera argument for utbyggjing.