Vi godtar ikkje at reinseanlegget blir lagt midt i eit eldre etablert hyttefelt

Av