Vegane over fjellet må bli betre. Ein god plass å starta er å gå i gang med det første byggetrinnet på E 134

Av