Ved ytterligere utbygging av utenlandskabler vil vi stå midt oppe i de alvorlige konsekvensene det vil ha for framtiden

Av

Nei til NorthConnect!