«Her er ein stor og to små kommunar som går saman. Vert prosessen prega av likevekt?»

Av