Usaklig og lite konstruktiv argumentasjon fra Odda By

Av