Dersom en behandler strandsonen likt i Ullensvang kommune og Oslofjorden blir det helt feil

Av

Ullensvang Høgre vil ha mer aktivitet i strandsonen.