Renovasjonsordning: - Dette er ikkje eit vedtak som er basert på «synsingar og kjensler»

Av

Senterpartiet har profilert seg som eit parti som ynskjer eit reelt folkestyre. Det kan etter mitt syn best skje gjennom at dei folkevalde i det nye Ullensvang kommunestyre kan vedta korleis den felles kommunale renovasjonen skal vidareutvikle seg til beste for alle innbyggjarane.