Ullensvang er ein av taparane, men vi kan læra av dei som har snudd trenden

Av

Det er mange som ønskjer å bu i Hardanger og det er mange som flyttar hit. Men det er fleire som forsvinn ut.