Toleranse og likeverd i et samfunn er ikke noe som kommer av seg selv

Av

At folk, og kanskje spesielt unge mennesker, skal oppleve ubehageligheter på grunn av sin legning eller bakgrunn er en skam og hører ikke hjemme noen steder i 2020.