Til all lukke for Vikebygd-krinsen hadde dei her sin eigen bjøllesau i den høgaste stolen i kommunestyret

Av