- Slik strutsementalitet finn me oss ikkje i. Og det er ikkje rett å skulda på kommunestyret

Av