Løgn og inkompetanse

Av

Inga Øygard Jaastad anklagar Arbeidsgruppa for Vestsida skule for løgn, inkompetanse og antyder at me er engasjert i saka av privatøkonomiske årsaker. Det følgande skrivet er langt, så la oss berre oppsummera her: Alle påstandane til Øygard Jaastad strider mot offisielle kjelder og sakspapira, som er der me har henta vår informasjon.