Om det er fortsatt fraflytting politikerne ønsker, velg Aga. Om dere ønsker en utvikling av resten av bygdene på Vestsiden, er Hauso eneste alternativ.

Av