Hauso skule er så dyster. Den liknar meir og meir på eit gravkammer

Av