Skuffelsen var stor i 2013. Nå, sju år senere, kan det bli omkamp

Av

Uansett er det ikke tvil om at indre trase er et langt gunstigere alternativ for vår region enn bru-alternativet.