Skolesaka på Vestsida: Er Ullensvang kommune en distriktsvennlig eller distriktsfiendtlig kommune?

Av