- Geografiske avstander og veistandard gjør dette området spesielt

Av

Åpent brev til politikerne