Signaleffekten er ikke spesielt god. Nå bør politikerne klargjøre hva de vil med de kommunale selskapene

Av

Kommunen, med folkevalgte politikere i selskapets styret, bør evne å se utover det kortsiktige behov, spesielt i en tid der store deler av reiselivsnæringen ligger med brukket rygg.