Sentralisering og fleirtalets tyranni

Av

I saker om skulestruktur er det lett for at det vert dei mest befolkningstunge stadene som vinn, sjølv om det gjev løysingar som mindretalet ikkje kan leva med.