Samtidig som innbyggere og myndigheter bør ta situasjonen på alvor, er det viktig at det ikke skapes ubegrunnet korona-frykt

Av

Som privatpersoner er det ikke veldig mye vi kan foreta oss utover å sørge for god hygiene, følge myndighetens helseråd og unngå unødvendig reising spesielt til rammede områder. Det bør være overkommelig.