"Gjennom innhenting av masse kunnskap og fakta ønskjer dei å hjelpa ein dyreart som er truga frå alle baugar og kantar. Som takk blir dei møtt av eit hylekor av einskildpersonar, fjellstyre og politikarar"

Av