Nok er nok

Av

Om ikkje denne vegen vert betre må ein vurdera å trappa ned marknadsføringa av Hardanger som reisemålmeiner Hardanger Folkeblad.