Vi har vært underregulert i 5 år. En skammelig behandling av oss som har lagt grunnlaget for den velferdsstaten vi har i dag.

Av

De fleste eldre er friske, og en styrke for både den enkelte og for det offentlige.