- Eg trur dei fleste vil ha eit MODERNE Odda, og eit moderne Odda er ein stad der ein betaler for parkeringstjenesten!

Av