Gå til sidens hovedinnhold

- Strakstiltak som kan være realistisk å gjennomføre er for eksempel å senke vannstanden i Sandvinsvatnet, ta bort gamle installasjoner fra Odda smelteverk og gjøre utløpet ved Vasstun bredere

Artikkelen er over 3 år gammel

Flom: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Været i de siste ukene har bekreftet at det er høyst påkrevet med flomsikring sør for Sandvinsvatn snarest. Vannføringen i Opovassdraget var over 300 m3/s den 10. oktober og over 417 m3/s den 14. oktober. Dette førte til oversvømmelser og store materielle skader sør for Sandvinsvatn. De som bor i dette området er svært fortvilet og redde under disse omstendighetene.

Det er Odda kommune sin plikt å gjøre det som står i vår makt for å hjelpe innbyggerne våre.

I Odda kommunestyre er det tverrpolitisk enighet om at en må prioritere flomsikring av Sandvin og Hildal. Høyre mener at det må utføres strakstiltak.

Strakstiltak som kan være realistisk å gjennomføre er for eksempel å senke vannstanden i Sandvinsvatnet, ta bort gamle installasjoner fra Odda smelteverk og gjøre utløpet ved Vasstun bredere og eventuelt andre effektive tiltak.

Odda kommune fikk tildelt 14 millioner fra regjeringen til reetablering av kjølevannsledningen fra Sandvinsvatnet til smelteverkstomta. Etter at NVE har gjort sitt arbeid med flomsikringen i Opo er det ikke aktuelt å bruke disse midlene til det formålet. Høyre mener at disse statlige midlene kan omdisponeres fra overnevnte strakstiltak i Opovassdraget.

Forslag til vedtak:

Odda kommune søker straks regjeringen om omdisponering av midlene til reetablering av kjølevannsledningen til smelteverkstomta, til bruk for flomsikringstiltak i Opovassdraget.

Kommentarer til denne saken