Det er lett å føre en kamp mot en ødeleggende kraftutbygging når vi føler vi har store deler av befolkningen i ryggen

Av