- Den siste flaumen viste også kor sårbar sikringa er

Av