- Vi føler alle med de oppover Oddadalen som på ny fikk føle vannets herjinger

Av