- Det er ikke sikkert det blir så veldig mye enklere å drive lokalradio i framtiden

Av

Det store engasjementet rundt Radio Folgefonn viser at radioen som medium holder stand, og at lokale nyheter er viktig for mange.