Viss lokalvalet hadde vore då Opo-saka var på sitt mest intense, kunne nok kanskje eit «ein-saks-parti» skapt eit politisk jordskjelv i Odda

Av

Lokalval – vårt distrikt, dine saker og ditt ansvar