Vi har lært oss å leve med bompenger, men denne uforutsigbarheten er uheldig

Av

I stor grad er det bilistene og fylkeskommunen som betaler.