Må det virkelig en avgift til for å løse parkeringssituasjonen i sentrum?

Av

Odda sentrum trenger at flere får intensiver til å legge handle – og fritidsturer til sentrum. En parkeringsavgift kan fort virke motsatt vei.