Rent vann er kommunen sitt ansvar. Når de ikke leverer, kan konsekvensene bli store

Av

Det trengs en oversikt slik at man kan se hvilke steder som behøver tiltak.