Å ta politisk ansvar for skule, økonomi og busetnad på Vestsida

Av