- Skammelig, uetisk jakt på jerv

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Norge er det vedtatt 39 jervekull i året. Klarer ikke jerven å familieplanlegge seg under dette nivået mener Stortingsflertallet at arten skal begrenses gjennom lisensjakt –og hiuttak.