Arbeidarpartiet vil byggja fellesskap, vil ikkje Senterpartiet det?

Av