Slik er det, tru det eller ei, ikkje alle andre plassar i verda

Den særnorske påskefeiringa har dei ikkje andre plassar i verda.